Συνέδρια

Η ΕΕΝ οργανώνει ένα συνέδριο κάθε δύο χρόνια. Kατά τη διάρκεια του χρόνου που δεν οργανώνεται συνέδριο της ΕΕΝ, λαμβάνει χώρο το FENS Forum.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα συνέδρια των προηγούμενων ετών και για τα επερχόμενα συνέδρια της εταιρείας στους αντίστοιχους συνδέσμους.