Επόμενο Συνέδριο

Το επόμενο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, στο Ηράκλειο Κρήτης, 4-6 Οκτωβρίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.