Μεταπτυχιακά Προγράμματα Νευροεπιστημών

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ»
Τηλέφωνο: 210 727 5506
E-mail:   sefthim@phs.uoa.gr

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΝΟΥΣ»
Τηλέφωνο : 2810 394511

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Η επιστήμη του στρες και η Προαγωγή της Υγείας»
Τηλ.: +30 210 65 97 644

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφαρμοσμένη Νευροανατομία»
Τηλ.: 2107229250
E-mail: grouplerns@gmail.com; ekne@neurosurgery.org.gr

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»
Τηλέφωνο: 210-746 2032
Fax: 210-7462035)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «ΜΟΡΙΑΚΗ &ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ»
Τηλ. 210-746 2032 και 746 2035 Fax: 210-746 2205

Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
E-mail: masterneuro@biol.uoa.gr
Website: http://masterneuroscience.biol.uoa.gr/

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»
Τηλέφωνο: 2810394501, 394620

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»
Τηλέφωνο: Τηλ.2610 969153