Ανοικτότητα στην Έρευνα με χρήση ζώων εργαστηρίου-Διαδικτυακή εκδήλωση

Ο οργανισμός EARA, με την υποστήριξη της FENS και SfN, οργανώνει μια διαδικτυακή εκδήλωση, τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020, για την ανοικτότητα στη έρευνα με χρήση ζώων εργαστηρίου. Η Κυριακή Σιδηροπούλου, Πρόεδρος της ΕΕΝ, και η Αναστασία Τσιγκοτζίδου, μέλος του ΔΣ της ΕΕΝ, θα συμμετέχουν στην εκδήλωση.