Εβδομάδα Ενημέρωσης για τον Εγκέφαλο 2019

This pages is still under construction. Until completed, please visit the english page.

Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ενημέρωσης για τον Εγκέφαλο, τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες πραγματοποίησαν τις παρακάτω εκδηλώσεις: