ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟΣ: από τον εργαστηριακό πάγκο στην πραγματική ζωή