Θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή/τριας – Γ. Λεονταρίτη – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Eργαστήριο Φαρμακολογίας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Εργαστήριο Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ανακοινώνει μια θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή/τριας (συνολικής διάρκειας 30 μηνών) στην ερευνητική ομάδα του Επίκουρου Καθηγητή Γ. Λεονταρίτη στα πλαίσια προγράμματος ΕΛΙΔΕΚ. Το ερευνητικό πρόγραμμα αφορά στην μελέτη των μηχανισμών ρύθμισης της αξονικής αύξησης και αξονικής διαφοροποίησης από βιοδραστικά λιπίδια στο κεντρικό νευρικό σύστημα και περιλαμβάνει συνεργασίες με ερευνητικές ομάδες του Universitatsmedizin-Berlin (Βερολίνο, Γερμανία) και του King’s College London (Λονδίνο, ΗΒ). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να απευθυνθούν για λεπτομέρειες στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/6487- prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-28426-2022) και στον επιστημονικό υπεύθυνο (3026510 07555; gleondar@uoi.gr ).