Παράτηση για την κατάθεση περιλήψεων για το συνέδριο της ΕΕΝ

Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των περιλήψεων για το συνέδριο της ΕΕΝ, στις 4-6 Οκτωβρίου 2019, στο Ηράκλειο Κρήτης είναι 10 Αυγούστου 2019. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.hsfn.gr/hsn2019/hsn2019-abstracts/