Πρόσκληση υποβολής περιλήψεων για το συνέδριο της ΕΕΝ

Το συνέδριο της ΕΕΝ το 2019 θα γίνει στο Ηράκλειο Κρήτης, 4-6/10/2019. Μπορείτε να υποβάλετε την περίληψη της ερευνητικής σας εργασίας. Για τις οδηγίες της διαδικασίας υποβολής περιλήψεων, επισκεφτείτε τη σελίδα του συνεδρίου (www.hsfn.gr/hsn2019).