Συμπεράσματα της Ενημερωτικής Ημερίδας 2018

Η Ελληνική Εταιρεία για τις Νευροεπιστήμες (ΕΕΝ) σε συνεργασία με την Ομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Εταιρειών για τις Νευροεπιστήμες (Federation of European Neuroscience Societies/FENS) και τoν Διεθνή Οργανισμό για την Έρευνα στον Εγκέφαλο (International Brain Research Organization /IBRO), διοργάνωσε Eκδήλωση, με θέμα: “Η προσφορά των Νευροεπιστημών στην Κοινωνία και στη Δημόσια Υγεία”.

Το link για το video της Hμερίδας στο Youtube είναι: https://youtu.be/vE3dr_zO6nQ

 Η εκδήλωση της ΕΕΝ, εντάσσεται στο πλαίσιο των ενημερωτικών δράσεων της με στόχο τη γνωστοποίηση των επιπτώσεων (οικονομικών, ψυχολογικών, ποιότητας ζωής) των νόσων του Εγκεφάλου στα άτομα και στην Κοινωνία, καθώς και την καθοριστική σημασία της χρηματοδότησης της Έρευνας των Νευροεπιστημών. H εκδήλωση απευθυνόταν στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής (decision makers), στον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο, σε φορείς χρηματοδότησης, στα Κοινωφελή Ιδρύματα και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και συμμετείχαν άνω των 100 προσκεκλημένων.

  • Οι ασθένειες του εγκεφάλου αποτελούν μείζον πρόβλημα της δημόσιας υγείας και της κοινωνίας γενικότερα καθώς το 1/3 του πληθυσμού θα εμφανίσει κατά τη διάρκεια της ζωής του κάποια μορφή τέτοιων ασθενειών.
  • Παρά το τεράστιο κοινωνικο-οικονομικό φορτίο, η χρηματοδότηση της έρευνας για τον εγκέφαλο και τις ασθένειες του είναι πολύ χαμηλότερη από ότι για άλλες νόσους, όπως ο καρκίνος και τα καρδιαγγειακά, που έχουν μικρότερο συνολικό κοινωνικο-οικονομικό κόστος.
  • Έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται επαναστατικές θεραπείες σε συγκεκριμένα νοσήματα του Εγκεφάλου, με βάση την κατανόηση της παθογένειάς τους μέσω επίπονων ερευνητικών προσπαθειών. Για τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων θεραπειών και την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων όπου ακόμη δεν υπάρχουν ουσιαστικές θεραπείες, χρειάζεται περαιτέρω προώθηση της έρευνας.
  • Παρότι οι Έλληνες νευροεπιστήμονες χαίρουν πολύ μεγάλης διεθνούς αναγνώρισης, η νεότερη γενιά αναγκάζεται λόγω των οικονομικών συνθηκών να φύγει από τη χώρα και να μην επιστρέψει ποτέ (braindrain). Οι νευροεπιστήμονες (και γενικά οι επιστήμονες) που εργάζονται στην Ελλάδα είναι αντάξιοι των νευροεπιστημόνων που εργάζονται στις πλέον προηγμένες επιστημονικά και ερευνητικά χώρες του κόσμου. Όμως οι Έλληνες νευροεπιστήμονες δεν έχουν πάντα στη διάθεση τους την απαραίτητη χρηματοδότηση, τεχνολογίες και υποδομές που απαιτούνται.
  • Απαιτείται συνέχεια και συνέπεια στη χρηματοδότηση: η επένδυση, εν γένει στην κατανόηση των βιολογικών συστημάτων και των ασθενειών τους, είναι μακροπρόθεσμη· συνεπώς, η αποσπασματική, μη προβλεπόμενη χρηματοδότηση οδηγεί σε κατασπατάληση των ανθρώπινων πόρων (brainwaste).
  • Προτείνεται η χρηματοδότηση Διεθνών Νευροεπιστημονικών Δικτύων όπως το Joint Program in Neurodegenerative Diseases (JPND), στα οποία ενώ η Ελλάδα είναι μέλος, οι Έλληνες Νευροεπιστήμονες δεν μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις και να χρηματοδοτηθούν, λόγω απουσίας εθνικής συμμετοχής. Η χρηματική συνεισφορά της Ελλάδας σε αυτά τα δίκτυα δεν είναι υψηλή, ενώ ποσό ίσο ή και μεγαλύτερο θα επιστρέψει στην Ελλάδα.
  • Προτείνεται η δημιουργία ενός Ινστιτούτου Νευροεπιστημών στην Ελλάδα: Η σύγχρονη έρευνα στα νοσήματα του Εγκεφάλου βασίζεται σε δίκτυα, όπου συνδυάζονται προσεγγίσεις βασικής, μεταφραστικής και κλινικής έρευνας (το παράδειγμα του Γερμανικού Κέντρου Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων DZNE).
  • Εναλλακτικά, προτείνεται η δημιουργία ενός ελληνικού, εικονικού (virtual) ερευνητικού Ινστιτούτου Νευροεπιστημών με μέλη νευροεπιστήμονες από όλη τη χώρα, με στόχο το συντονισμό των ερευνητικών δραστηριοτήτων και την ενδυνάμωση των συνεργειών και ερευνητικών δικτύων που ήδη έχουν αναπτυχθεί. Ιδιαίτερα επιθυμητή επίσης, είναι η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.