Έξω μυελώδες πέταλο ωχρής σφαίρας

« Back to Glossary Index

lateral medullary lamina of pallidum