Έσχατος εγκέφαλος (=προμήκης μυελός)

« Back to Glossary Index

myelencephalon (=medulla oblongata)