Έσω μυελώδες πέταλο ωχρής σφαίρας

« Back to Glossary Index

medial medullary lamina of pallidum