Αρχιραβδωτό σώμα (=αμυγδαλοειδές σώμα)

« Back to Glossary Index

archistriatum (=corpus amygdaloideum)