Εσωτερική στιβάδα πυραμοειδών κυττάρων

« Back to Glossary Index

internal pyramidal layer