Μέσο παρεγκεφαλιδικό σκέλος

« Back to Glossary Index

middle cerebellar peduncles (=brachia pontis)