Μεσεγκεφαλικός πυρήνας τρίδυμου νεύρου

« Back to Glossary Index

mesencephalic nucleus of trigeminal nerve