Προμήκης μυελός (=έσχατος εγκέφαλος)

« Back to Glossary Index

medulla oblongata (=myelencephalon)