Προσυνδεσμική περιοχή (=διαφραγματική)

« Back to Glossary Index

precommissural septal area