Πρόσθιο παρεγκεφαλιδικό σκέλος

« Back to Glossary Index

superior cerebellar peduncle (=brachium conjunctivum)