Τρίγωνο πνευμονογαστρικού νεύρου (=φαιή πτέρυγα)

« Back to Glossary Index

vagal trigone (=ala cinerea)