Φαιή πτέρυγα (=τρίγωνο του πνευμονο-γαστρικού νεύρου)

« Back to Glossary Index

Ala cinerea (=vagal trigone)