Χοριοειδές πλέγμα τέταρτης κοιλίας

« Back to Glossary Index

choroid plexus of the fourth ventricle