Χοριοειδές πλέγμα τρίτης κοιλίας

« Back to Glossary Index

choroid plexus of the third ventricle