Πλάγιο τρήμα τέταρτης κοιλίας (του Luschka)

« Back to Glossary Index

lateral aperture of the fourth ventricle (=the foramen of Luschka)