Επιλογή νέων επιστημόνων για τις προφορικές παρουσιάσεις στο συνέδριο της ΕΕΝ για το 2019

Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου της ΕΕΝ για το 2019 έλαβε 22 εξαιρετικές αιτήσεις για προφορικές ανακοινώσεις. Επιλέχθηκαν 10 άτομα, καθώς μια αλλαγή στο πρόγραμμα επέτρεψε την ενσωμάτωση 4 επιπλέον προφορικών παρουσιάσεων. Οι νέοι επιστημόνες που επιλέχθηκαν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Συγχαρητήρια σε όλους!

First Name Last Name Title Affiliation
Velona Theodora PlexinD1 and Sema3E determine laminar positioning of heterotopically projecting callosal neurons. Aix-Marseille Université
Ninou Elpinickie Long non-coding RNA – Transcription factor regulatory networks in mammalian brain development BFRAA
Lazaridis Iakovos Disappointment and decision making: A functional segregation of pallidal and hypothalamic pathways to the lateral habenula Karolinska Institute
Bitzidou Matina Participation of cortical areas in whisker-mediated recognition of elementary tactile sequences Francis Crick Institute
Jęczmień-Łazur Jagoda Ultraviolet and blue light sensitivity of the visual thalamus. Jagiellonian University in Krakow
Papoutsi Athanasia Modeling of orientation preference in the apical and basal tress of L2/3 V1 pyramidal neurons. IMBB-FORTH
Katerina Kalemaki Developmental changes of GABA inhibitory function in the mPFC University of Crete/IMBB-FORTH
Dimitrios Tzeranis Development of Novel Treatments for Central Nervous System Injuries based on Porous Collagen Scaffolds University of Cyprus
Sapountzis Panagiotis How is information about stimulus location and identiy encoded and stored in the prefrontal and parietal cortices? FORTH, University of Crete
Katerina Kandylaki Why and how to employ ecologically valid tests in the neurobiology of language Maastricht University