Μέσο τρήμα τέταρτης κοιλίας (του Magendie)

« Back to Glossary Index

median aperture of the fourth ventricle (=the foramen of Magendie)