Οπίσθιος λοβός υποφύσεως (νευροϋπόφυση)

« Back to Glossary Index

posterior lobe of hypophysis (=neurohypophysis)