Επιμήκης σχισμή εγκεφάλου

« Back to Glossary Index

longitudinal cerebral fissure (=inter-hemispheric)