Εκδηλώσεις Ενημέρωσης για το Κοινό

Εβδομάδα Ενημέρωσης για τον Εγκέφαλο 2019

Ενημερωτική Ημερίδα 2018
Πληροφορίες για τις νόσους του εγκεφάλου
Συμπεράσματα της Ενημερωτικής Ημερίδας

Εβδομάδα Ενημέρωσης για τον Εγκέφαλο 2018

Εβδομάδα Ενημέρωσης για τον Εγκέφαλο 2017

Εβδομάδα Ενημέρωσης για τον Εγκέφαλο 2016

Εβδομάδα Ενημέρωσης για τον Εγκέφαλο 2015

Εβδομάδα Ενημέρωσης για τον Εγκέφαλο 2014

Εβδομάδα Ενημέρωσης για τον Εγκέφαλο 2013

Εβδομάδα Ενημέρωσης για τον Εγκέφαλο 2012

Εβδομάδα Ενημέρωσης για τον Εγκέφαλο 2011